BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200148

Uchwała Nr IX/188/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników Sądu Rejonowego w Elblągu i Sądu Okręgowego w Elblągu
Z dnia: 4.09.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070: zm. Dz. U. z 2001 Nr 154, poz. 1787; Dz. U z 2002 Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół, który przedstawi Radzie Miejskiej na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Elblągu i Sądu Okręgowego w Elblągu, w składzie:

1.Czesława Piotrowska
2. Jan Witkowski
3. Juliusz Dziewałtowski-Gintowt
4. Ryszard Klim
5. Maria Kosecka
6. Lucyna Szmurło
7. Marek Pruszak
8. Andrzej Tomczyński
9. Edward Piasecki


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
© 2003 Internet-Info