BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233100

Poświadczanie zgodności opracowań geodezyjnych lub kartograficznych z dokumentami znajdującymi się w zasobie
SPOSÓB ZAŁATWIENIA :
- sprawdzenie zgodności materiałów przekazanych do poświadczenia ze znajdującymi się w zasobie
- opatrzenie materiałów stosownymi klauzulami
- wydanie poświadczonych materiałów
DOKUMENTY WYMAGANE OD INTERESANTA :
- zlecenie
- materiały przekazane do poświadczenia
OPŁATY
- ceny urzędowe wg rozporządzenia MRRiB z 14.112000 w sprawie opłat....
- ceny umowne wg Zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląga nr 6/99 z 28.01.1999r. zmienione 11.10.1999r. nr 35/1999
- opłata skarbowa w wysokości 5 zł na podanie wg ustawy z 09.09.2000r o opłacie skarbowej
TERMIN:
- 1-30 dni

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Elblągu
Wydział Geodezji
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
82-300 Elbląg ul.Tysiąclecia 11
pok. 7 tel. 239 30 14, 239 30 15

PODSTAWA PRAWNA :
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.1999r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny...( Dz.U. nr 49 poz.493 )
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14.11.2000r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne ... ( Dz.U. nr 115 poz.1209 )
- k.p.a.
© 2003 Internet-Info