BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200115

Uchwała NR XI/241/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Określenia limitu przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w mieście Elblągu w 2004 roku.
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Treść dokumentu:
Uchwała NR XI/241/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 27.XI. 2003 r.

w sprawie określenia limitu przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w mieście Elblągu w 2004 roku.

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 89, poz. 804, z 2003 r. nr 149 poz. 1452) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje:

§ 1.
Postanawia się wydać w 2004 roku, dodatkowo w stosunku do już wydanych, łącznie 357 licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową osobom, które złożyły lub złożą stosowny wniosek oraz spełniają formalne warunki wynikające z powyższej ustawy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info