BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 52080

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Elbląga.
Rejestr zawiera informacje o wpisanych przedsiębiorcach na terenie miasta Elbląga posiadających zezwolenie na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych.
Można tu uzyskać:
1. Zezwolenie na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych.
2. Jednorazowe zezwolenie na podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez rozrywkowych
3. Informację o tym jakie trzeba spełniać warunki aby otrzymać zezwolenie na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych.
4. Informację o zasadach cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
5. Informację dotyczące zarejestrowanych przedsiębiorców.

ponadto osoby prowadzące rejestr przedsiębiorców mają obowiązek
- gromadzenia niezbędnych dokumentów dotyczących danej sprawy,
- zasięgnięcia opinii Komendy Miejskiej Policji,
- zasięgnięcia opinii Straży Miejskiej,
- przeprowadzenia rozprawy administracyjnej,
- przekazania całości dokumentacji na posiedzenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zaopiniowania wniosku.
© 2003 Internet-Info