BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200130

Uchwała Nr X/219/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: wyborów ławników Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2004 - 2007
Z dnia: 24 października 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 3B/X

UCHWAŁA Nr X/219/2003
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie wyborów ławników Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2004 - 2007

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070; Nr 154, poz. 1787; z 2002 Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławników Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję lat 2004 - 2007 wybrani zostali:

1. Alchimowicz Jacek
2. Alfut Mieczysław Janusz
3. Antczak Czesław
4. Antkiewicz Iwona
5. Bammes Edward Robert
6. Bierkowska-Milun Salomea
7. Brumer-Szybalska Barbara Teresa
8. Charewicz Maria Zofia
9. Czeszejko-Sochacka Małgorzata Maria
10. Demiańczuk Danuta
11. Diżak Lidia Teresa
12. Dudkiewicz Włodzimierz Jakub
13. Gawryołek Jerzy
14. Giebień Bogumiła Maria
15. Grdeń Czesław
16. Iljaszczuk Katarzyna Teresa
17. Jankowska Ilona Anna
18. Jeznach Zdzisława Kazimiera
19. Karpiński Władysław Kazimierz
20. Kępa Jolanta
21. Kijewski Marek Aleksander
22. Kijowiec Aleksander
23. Klatt Jan
24. Kleniewski Jan
25. Kolendo Marek
26. Kołodziej Elżbieta
27. Kozłowicz Wiesław
28. Krawczyk Ireneusz Stanisław
29. Krzysztofowicz Ryszard Zbigniew
30. Kuczmarska Stanisława
31. Kugler Elżbieta
32. Kulakin Elżbieta
33. Laskowska Gabriela
34. Latała Beata Izabela
35. Link Maria Aleksandra
36. Łaska Maria Teresa
37. Magier Bożena Irena
38. Michałek Janina Maria
39. Michałek Janina Michalina
40. Milanowska Małgorzata Janina
41. Nieczuja-Ostrowski Tadeusz Maria
42. Osterczuk Anna
43. Ostrowska Sylwia
44. Pazio Janina
45. Prokopska Justyna
46. Prus Hanna Zofia
47. Prusak Jerzy Stanisław
48. Siputa Bożena
49. Skulimowski Jacek Stanisław
50. Sobiecki Piotr Feliks
51. Stawska-Kisielewicz Elżbieta Ewa
52. Ślusarska Janina
53. Tarnacka Irena
54. Tkacz Bronisław
55. Tomaszewska Maria Helena
56. Tylicka Czesława
57. Tyszka Tadeusz
58. Wasiłyszyn Teresa Halina
59. Wesołek Jadwiga
60. Wesołowski Andrzej
61. Wilk Teresa
62. Wiszniewski Władysław
63. Wojtaś Alicja Franciszka
64. Woźniak Agata
65. Zawicka Regina Barbara

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info