BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137280

SYSTEM REJESTRACJI OSÓB CHCĄCYCH WYMIENIĆ DOWÓD OSOBISTY
Z dnia: 07.11.2003
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Treść dokumentu:
W związku z obowiązkiem wymiany dowodów osobistych wydanych do końca 1972 roku, od poniedziałku 10.11.2003 roku w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego wprowadzone zostanie tymczasowe rozwiązanie usprawniające obsługę elblążan zobowiązanych do wymiany dowodów osobistych, tj.:
· system rejestracji osób wymieniających dowody, polegający na wcześniejszym, telefonicznym lub osobistym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę w celu załatwienia sprawy. (Nr tel. 239 30 95, pok. 95 w godzinach urzędowania).

Osoba chcąca umówić się na wymianę dowodu osobistego powinna przy zgłoszeniu podać imię i nazwisko oraz serię i numer aktualnego dowodu osobistego.

Rejestracja pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych kolejek w wydziale, a tym samym skróci do minimum czas pobytu osób wymieniających dowód osobisty w elbląskim urzędzie.
To rozwiązanie jest uzupełnieniem wcześniej wprowadzonych działań usprawniających proces wymiany dowodów osobistych m. in.:
1. wydłużenie czasu pracy w każdą środę do godz. 18.00;
2. zwiększenia kadrowe do bezpośredniej obsługi interesantów w wydziale;
3. szeroka informacja dotycząca obowiązkowej wymiany dowodów;
4. podjęte starania o uzyskanie dodatkowego sprzętu komputerowego, obsługującego system wydawania dowodów osobistych od Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Do końca tego roku należy wymienić dowody osobiste wydane do 31.12.1972 roku.
Do wymiany dowodu osobistego niezbędne są:
· 2 aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 – lewy półprofil z widocznym uchem,
· dowód wpłaty 30 zł uiszczonej w kasie UM Elbląg pokój 220 (kasa czynna do 14.00) lub na konto urzędu
Urząd Miejski
Bank Millenium S.A.
88 11602202 00000000619 13350
· wypełniony wniosek o wyrobienie dowodu osobistego należy składać osobiście.
© 2003 Internet-Info