BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200095

UCHWAŁA Nr XIV/323/2004 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Elblągu
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
UCHWAŁA Nr XIV/323/2004
RADY MIEJSKIEJ
W ELBLĄGU
z dnia 8 kwietnia 2004 r.w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Elblągu

na podstawie art. 166 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070; z 2001 r. Nr 154 poz. 1787; z 2002 r. Nr 213 poz. 1802, Nr 240 poz. 2052, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 228 poz. 2256) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:


§ 1

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu odwołuje się z funkcji ławnika Panią Janinę Kosmala z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądowym.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info