BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137250

OBWIESZCZENIE dotyczące realizacji drogi dojazdowej oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ul. Orzechowej w Elblągu-Dąbrowie.
Z dnia: 15.06.2004
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
Treść dokumentu:
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA
z dnia 15.06.2004r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

realizacji drogi dojazdowej oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ul. Orzechowej w Elblągu-Dąbrowie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni (tj. od dnia 15.06.2004r. do dnia 29.06.2004r.) od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 w Elblągu.
© 2003 Internet-Info