BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137274

OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)
Z dnia: 11.12.2003 r.
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Treść dokumentu:
INFORMACJA
DOTYCZĄCA AKTUALIZACJI DANYCH
NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)

Każda osoba posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) zobowiązana jest, po otrzymaniu dowodu osobistego bądź zmiany adresu zameldowania, dokonać odpowiedniej aktualizacji danych NIP w Urzędzie Skarbowym w Elblągu, ul. Mickiewicza 43.

Aktualizacji danych należy dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania dowodu osobistego lub zmiany adresu zameldowania na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Skarbowym w Elblągu.

W przypadku osób, dla których płatnikiem podatku jest organ emerytalny lub rentowy (np. ZUS), istnieje obowiązek zgłoszenia faktu wyrobienia nowego dowodu osobistego lub zmiany adresu zameldowania do tego organu (np. ZUS-u) i wypełnienie druku NIP-3 (stanowiska ds. emerytalno–rentowych w ZUS).
© 2003 Internet-Info