BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170949

Biuro Prezydenta Miasta Elbląga
Koordynator - Beata Zielińska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0...55) 239 33 33; +48 (0...55) 239 32 11
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pok. 211
Fax +48 (0...55) 235 35 55; +48 (0...55) 239 33 30
Adres e-mail sekretariat@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Organizacyjny
Maciej Cichosz
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 04, +48 (0..55) 239 33 06
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wo@elblag.com.pl
    Więcej...

Biuro Rady Miejskiej
Jadwiga Bogdańska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 07, +48 (0..55) 239 33 57
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail brm@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Finansowo - Budżetowy
Zbigniew Pater
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 29, +48 (0..55) 239 32 79
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 36
Adres e-mail wfb@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Budżetowy Wydziału Finansowo - Budżetowego
Halina Bala
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 18, +48 (0..55) 239 34 18
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 36
Adres e-mail wfbrb@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Finansowy Wydziału Finansowo - Budżetowego
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 27, +48 (0..55) 239 32 77
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokoje 222 - 231
Fax +48 (0..55) 239 33 36
Adres e-mail wfbrf@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Kontroli i Egzekucji Administracyjnej Wydziału Finansowo - Budżetowego
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 82, +48 (0..55) 239 33 86
Lokalizacja Budynek główny "A", III piętro, pokój 382
Fax +48 (0..55) 239 33 36
Adres e-mail rriea@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Analiz Budżetowych Wydziału Finansowo - Budżetowego
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 25, +48 (0..55) 239 32 26
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokoje 225 - 226
Fax +48 (0..55) 239 33 36
    Więcej...

Biuro Promocji Miasta
Kierownik Biura : p.o. Bogumiła Templin
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 34 45, +48 (0..55) 239 34 46
Lokalizacja Budynek USC
Fax +48 (0..55) 239 33 20
Adres e-mail umelblag@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Strategii i Rozwoju
Irena Derewecka
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 16, +48 (0..55) 239 33 66
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wsir@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Anna Kulik
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 03, +48 (0..55) 239 31 00
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokoje 203-205 i Parter pokoje 100 - 101
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wos@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Gospodarki Komunalnej Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Irena Szlas - Zielińska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 05, +48 (0..55) 239 32 55
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokój 205
Fax +48 (0..55) 239 33 30
    Więcej...

Referat Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Jolanta Warzecha
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 00, +48 (0..55) 239 31 01
Lokalizacja Budynek główny "A", Parter pokoje 100 - 101
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wos@elblag.com.pl
    Więcej...

Zarząd Dróg
mgr inż. Krystyna Dziurdź
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 43
Lokalizacja Przybudówka. Pokój Nr 242
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail zd@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Inwestycji
Naczelnik Wydziału : Teresa Malentowicz
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 39, +48 (0..55) 239 32 40
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wi@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Przygotowania I Rozliczania Inwestycji Wydziału Inwestycji
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 38, +48 (0..55) 239 32 88
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wi@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Inwestycji
Kierownik Referatu : Zbigniew Kuśmierz
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 37, +48 (0..55) 239 32 41
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wi@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Zamówień Publicznych
Aleksandra Hrywniak
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 71, +48 (0..55) 239 31 20
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 34
Adres e-mail rzp@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Geodezji
Naczelnik Wydziału: Sławomir Skorupa
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 38, +48 (0..55) 239 31 39
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail geodezja@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Geodezji I Katastru Wydziału Geodezji
Kierownik Referatu: Iwona Kozoń
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 14, +48 (0..55) 239 31 15
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail geodezja@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Gospodarki Terenami I Wywłaszczania Wydziału Geodezji
Kierownik Referatu: Krystyna Czerniak
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 37, +48 (0..55) 239 31 87
Lokalizacja Budynek B
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail geodezja@elblag.com.pl
    Więcej...

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej Wydziału Geodezji
Kierownik referatu: Elżbieta Jezierska
ul. Tysiąclecia 11
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 14, +48 (0..55) 239 30 16
Fax +48 (0..55) 239 30 13
Adres e-mail modgik@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
Janusz Augustynowicz
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 30, +48 (0..55) 239 31 31
Lokalizacja Budynek "B", I piętro, pokój 130
Fax +48 (0..55) 239 31 80
Adres e-mail wmk@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Zarządzania Mieniem Komunalnym Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 35, +48 (0..55) 239 31 40
Lokalizacja Budynek "B", I piętro, pokoje 135 i 140
Fax +48 (0..55) 239 31 80
Adres e-mail wmk@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Sprzedaży i Administrowania Zasobem Nieruchomości Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 32, +48 (0..55) 239 31 34
Lokalizacja Budynek "B", I piętro, pokoje 132, 133, 134 i 141
Fax +48 (0..55) 239 31 80
Adres e-mail wmk@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Spraw Mieszkaniowych Wydziału Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 05, +48 (0..55) 239 31 06
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 31 80
Adres e-mail wsm@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego
Naczelnik Wydziału : Barbara Czajkowska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 72, 73, +48 (0..55) 239 30 70 do 79
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 35
Adres e-mail waipp@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Urbanistyki Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego
Lidia Harasim
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 72, 73, +48 (0..55) 239 30 70 do 79
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 35
Adres e-mail waipp@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego
Grzegorz Latecki
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 72, 73, +48 (0..55) 239 30 70 do 79
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 35
Adres e-mail waipp@elblag.com.pl
    Więcej...

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 10, +48 (0..55) 239 31 09
Lokalizacja Budynek główny "A", Parter pokoje 108 - 110
Fax +48 (0..55) 239 33 20
    Więcej...

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Artur Zieliński
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 96
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
    Więcej...

Dział Spraw Społeczno - Administracyjnych Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 34 95, +48 (0..55) 239 30 95 +48 (0..55) 239 30 96
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
    Więcej...

Dział Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 91 do 94
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
    Więcej...

Dział Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 90, +48 (0..55) 239 34 76, +48 (0..55) 239 30 98
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
    Więcej...

Urząd Stanu Cywilnego Wydziału Spraw Obywatelskich
Kierownik USC Anna Szocik
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 80 do 85
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Jan Wątroba
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 00, +48 (0..55) 239 32 50
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokój 200
Fax +48 (0..55) 239 33 31
Adres e-mail wag@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Informatyki
Henryk Szumielski
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 62 , +48 (0..55) 239 30 69
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 30 65
Adres e-mail szumielski@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Edukacji
Anna Korzeniowska
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 10, +48 (0..55) 239 33 13
Lokalizacja Budynek główny
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail we@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Kultury i Sportu
p.o. Marek Burkhardt
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 34, +48 (0..55) 239 32 33
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wkis@elblag.com.pl
    Więcej...

Referat Zdrowia
Waldemar Zimnoch
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 31 25, +48 (0..55) 239 31 24
Lokalizacja Budynek "B", I piętro, pokoje 124-128
Fax +48 (0..55) 239 31 75
Adres e-mail rz@elblag.com.pl
    Więcej...

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Adam Walczyński
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 43, +48 (0..55) 239 30 44
Lokalizacja Budynek USC, II piętro
Fax +48 (0..55) 239 33 30
Adres e-mail wzkiol@elblag.com.pl
    Więcej...

Dział Obsługi Kierowców Wydziału Spraw Obywatelskich
pl. Dworcowy
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 230 83 50, +48 (0..55) 230 83 54
Lokalizacja Budynek Dworca PKS Elbląg
Fax +48 (0..55) 239 33 32
Adres e-mail rkm@elblag.com.pl
    Więcej...

Zespół Radców Prawnych
Zdzisława Wójcik - Koordynator Zespołu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 33 03 , +48 (0..55) 235 33 53
Lokalizacja Budynek główny "A", II piętro, pokój 303
Fax +48 (0..55) 235 3555 , +48 (0..55) 239 3330
    Więcej...

© 2003 Internet-Info