BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200121

Uchwała Nr XI/229/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląg
Z dnia: 27.XI.2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Uchwała Nr XI/229/2003 Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 27.XI.2003 r.

w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląg.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; 2002 Nr 113, poz. 984) u c h w a l a się, co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Elblągu zatwierdza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Elbląskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują w okresie od 1.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

taryfy.doc  -> pobierz
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląg
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 14:37
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info