BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137294

STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2001 – 2015
Z dnia: marzec 2001
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
„Strategia rozwoju Elbląga 2001 - 2015” jest dokumentem ujmującym całościowo procesy przygotowania i prowadzenia optymalnej i zharmonizowanej działalności mającej na celu stały i zrównoważony rozwój miasta w najbliższym piętnastoleciu. Daleko idące zmiany jakie zaszły w Polsce w okresie ostatnich trzech lat, radykalnie przeobraziły warunki, w których realizowane będą zamierzenia w najbliższej przyszłości. Wprowadzone w tym czasie modyfikacje to przede wszystkim:
- Zasadnicza zmiana systemu funkcjonowania administracji publicznej, nowy podział terytorialny kraju i wynikająca stąd inna sytuacja Miasta;
- Usytuowanie organizacyjno-strukturalne i ekonomiczno-finansowe w strukturze samorządu terytorialnego jednostek oświaty i służby zdrowia;
- Wprowadzenie nowego systemu finansowania inwestycji lokalnych z budżetu państwa poprzez tak zwane kontrakty wojewódzkie;
- Stworzenie możliwości korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej;
- Nowe szanse i możliwości rozwoju Miasta wynikające ze współpracy w obszarze Europy Bałtyckiej, szczególnie w aspekcie integracji z Unią Europejską.

Te właśnie czynniki przesądziły o decyzji Zarządu Miejskiego o potrzebie aktualizacji i weryfikacji opracowanej uprzednio „Strategii rozwoju Elbląga 1996 - 2010”.

Poniższy dokument, opracowany na podstawie analizy uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, wytycza cele rozwoju strategicznego miasta przypisując im jednocześnie zadania i przedsięwzięcia umożliwiające ich osiągnięcie.

Jest to równocześnie dokument wymagający bieżącego dostosowywania do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań - tak by realizacja określonych w nim celów strategicznych przebiegała rytmicznie i zgodnie z przyjętymi priorytetami.

Załączniki:

strategia.pdf  -> pobierz
STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2001-2015
  Rozmiar: 1,6MB
  Data dodania: czwartek, 2 października 2003, godz. 13:45
  Typ MIME: application/pdf
 
z_1.doc  -> pobierz
Załącznik 1 „Problemy rozwoju miasta - założenia. Wnioski do strategii rozwoju Elbląga”; wyciąg z ekspertyzy - prof. dr Jerzy Kołodziejski, dr Andrzej Pyszkowski, dr hab. Jacek Szlachta.
  Rozmiar: 179KB
  Data dodania: czwartek, 2 października 2003, godz. 13:48
  Typ MIME: application/msword
 
z_2.doc  -> pobierz
Załącznik 2 Środki pomocowe oraz programy przedakcesyjne Unii Europejskiej.
  Rozmiar: 62KB
  Data dodania: czwartek, 2 października 2003, godz. 13:49
  Typ MIME: application/msword
 
z_3.doc  -> pobierz
Załącznik 3 Uwarunkowania przestrzenne rozwoju miasta.
  Rozmiar: 34KB
  Data dodania: czwartek, 2 października 2003, godz. 13:50
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info