BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200092

UCHWAŁA NR XIV/324/2004
W sprawie: w sprawie zmian w podziale miasta Elbląg na stałe obwody głosowania
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Treść dokumentu:
UCHWAŁA NR XIV/324/2004
RADY MIEJSKIEJ
W ELBLĄGU
z dnia 8 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian w podziale miasta Elbląg na stałe obwody głosowania


Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219) i art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się granice stałego obwodu głosowania nr 17 poprzez wyłączenie z granicy obwodu ulicy Fromborskiej od numeru początkowego do numeru 22 (numery parzyste) i ulicy Fromborskiej od numeru początkowego do numeru 43 (numery nieparzyste).
2. Zmienia się granice stałego obwodu głosowania nr 17 poprzez dodanie powstałych w roku 2003 ulic: Jesionowa, Wiązowa, Lipowa, Orzechowa, Jemiołowa, Olchowa.


§ 2

1. Tworzy się stały obwód głosowania nr 57.
2. Granicami obwodu nr 57 są ulica Fromborska od numeru początkowego do numeru 22 (numery parzyste) i ulica Fromborska od numeru początkowego do numeru 43 (numery nieparzyste).


§ 3

1. Zmienia się granice stałego obwodu głosowania nr 32 poprzez dodanie powstałych w roku 2003 ulic : Krucza, Sokola, Żurawia, Sowia.
2. Zmienia się granice stałego obwodu głosowania nr 35 poprzez dodanie powstałej w roku 2003 ulicy Wschodniej.
3. Zmienia się granice stałego obwodu nr 56 poprzez dodanie powstałej w roku 2003 ulicy Augustowskiej.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info