BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137249

OBWIESZCZENIE dotyczące realizacji drogi dojazdowej oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ul. Orzechowej w Elblągu-Dąbrowie.
Z dnia: 15.06.2004
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

Informacja w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 12
Z dnia: 11.06.2004 r.
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego w Elblągu na lata 2004-2013
    Więcej...

INFORMACJA
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

Informacja w sprawie dodatkowych miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Z dnia: 07.06.2004 r.
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

Informacja w sprawie transportu wyborców niepełnosprawnych
Z dnia: 07.06.2004 r.
Wydane przez: Preyzdent Miasta Elblag
    Więcej...

w sprawie rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze
Z dnia: 07.06.2004 r.
Wydane przez: Preyzdent Miasta Elblag
    Więcej...

Informacja o udostepnieniu spisu osób uprawnionych od głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
Z dnia: 28.05.2004 r.
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

INFORMACJA dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Z dnia: 17.05.2004
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

INFORMACJA w sprawie utworzenia stałego obwodu głosowania nr 57
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

INFORMACJA w sprawie dopisywania się do spisu wyborców
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

OBWIESZCZENIE dotyczące numerów i granic obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędą się wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 13 czerwca 2004 r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

Ośrodki Szkolenia Kierowców z terenu miasta Elbląga
Z dnia: 20.04.2004
Wydane przez: Referat Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Gospodarczego
    Więcej...

Stacje Kontroli Pojazdów na terenie miasta Elbląga
Z dnia: 20.04.2004
Wydane przez: Referat Nadzoru Właścicielskiego i Rozwoju Gospodarczego
    Więcej...

Wakacje 2004
Z dnia: 6 kwietnia 2004 r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, znajdujących się w użytkowaniu lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, których użytkownicy wieczyści nabywają z mocy prawa własność tych nieruchomości.
Z dnia: 19.03.2004r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

Inforamcja o dopisywaniu się obywateli UE do rejestru wyborców
Z dnia: 15.03.2004
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
    Więcej...

Informacja w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Z dnia: 15.03.2004
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

Preferencje dla Przedsiębiorców chcących podjąć działalność gospodarczą w Elblagu
Z dnia: 01.02.2004
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEJ KOMISJI POBOROWEJ I LEKARSKIEJ NR 2 W ELBLĄGU - POBÓR 2004
Z dnia: 28.01.2004
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
    Więcej...

Komunikat o nieodpłatnym składowaniu śniegu w okresie zimy 2003 – 2004.
Z dnia: 21 stycznia 2004r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

Projekt Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego w Elblągu na lata 2004 - 2013
Z dnia: Kwiecień 2004
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

Uwłaszczenie użytkowników wieczystych
Z dnia: 12.01.2004r.
Wydane przez: Wydział Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych
    Więcej...

OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP)
Z dnia: 11.12.2003 r.
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
    Więcej...

Informacja Powiatowegoy Lekarza Weterynarii o obowiązku zgłoszenia upadków zwierząt we właściwym terminie
Z dnia: 11.XII.2003
Wydane przez: Powiatowegoy Lekarza Weterynarii
    Więcej...

Zmiany w sposobie przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami
Z dnia: 09 grudnia 2003 r.
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
    Więcej...

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia zadań priorytetowych w zakresie kultury i sztuki do realizacji przez uprawnione podmioty – jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych
Z dnia: 01 grudnia 2003 r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Elbląga
Z dnia: 27 listopada 2003 r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg
Z dnia: 27.11.2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

SYSTEM REJESTRACJI OSÓB CHCĄCYCH WYMIENIĆ DOWÓD OSOBISTY
Z dnia: 07.11.2003
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
    Więcej...

Informacja o „Akcji Zimowej” prowadzonej przez Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu w sezonie 2003/2004.
Z dnia: 1.11.2003
Wydane przez: Zarząd Dróg UM w Elblągu
    Więcej...

Rejestracja przedpoborowych
Z dnia: 01.10.2003
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
    Więcej...

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG O PRZEPROWADZENIU REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH W 2003 ROKU
Z dnia: 17.09.2003 r.
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI MIASTA ELBLĄGA DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ
    Więcej...

Pozostałe informacje i komunikaty Zarządu Dróg UM w Elblągu
Z dnia: 8.07.2004
Wydane przez: Zarząd Dróg UM w Elblągu
    Więcej...

O G Ł O S Z E N I E - Załącznik do zlecenia: MBU
Z dnia: 5 września 2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

O G Ł O S Z E N I E - Załącznik do zlecenia: MBU.V.-0718/83/2003
Z dnia: 19.08.2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

O G Ł O S Z E N I E - Załącznik do zlecenia: MBU.V.-0718/82/2003
Z dnia: 19.08.2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

Roboty w pasach drogowych oraz związane z nimi utrudnienia w ruchu.
Z dnia: 8.07.2004
Wydane przez: Zarząd Dróg UM w Elblągu
    Więcej...

ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTÓW REFERATU KOMUNIKACJI
Z dnia: 19.08.2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
    Więcej...

Przedszkolak - Rozwijający się człowiek
Z dnia: Rok 2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

Elbląski Program Edukacyjny
Z dnia: rok 2000
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląga
    Więcej...

Program Rozwoju Elbląga - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004 - 2008
Z dnia: Sierpień 2003 r.
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2001 – 2015
Z dnia: marzec 2001
Wydane przez: Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

© 2003 Internet-Info