BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Podstawa prawna działania
Ilość odsłon: 33136

Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych - Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu
Z dnia: 18 grudnia 2002r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych

Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych

1. Jednostki budżetowe:

1/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2/Szkoły Ponadpodstawowe
3/Szkoły Podstawowe
4/Gimnazja
5/Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
6/Młodzieżowy Dom Kultury
7/Centrum Kształcenia Ustawicznego
8/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
9/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
10/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
11/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
12/Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych
13/Środowiskowy Dom Samopomocy
14/Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
15/Centrum Pracy i Pomocy
16/Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
17/Rodzinny Dom Dziecka
18/Dom dla Bezdomnych im Św.Alberta
19/Żłobki
20/Przedszkole Specjalne Nr 1
21/Regionalne Centrum Informacji Europejskiej i Turystycznej
22/Miejskie Biuro Urbanistyczne w Elblągu
23/Straż Miejska w Elblągu

2. Zakłady budżetowe:

1/Przedszkola
2/Bursa Szkolna Nr 1
3/Bursa Szkolna Nr 2
4/Bursa Szkolna Nr 3
5/Bursa Szkolna Nr 4
6/Zarząd Budynków Komunalnych
7/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
8/Ośrodek Edukacji Ekologicznej
9/Zakład Utylizacji Odpadów
10/Izba Wytrzeźwień
11/Centrum Kształcenia Praktycznego
12/Warsztaty Szkolne w Elblągu

3. Spółki prawa handlowego:

1/Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
2/Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
3/Tramwaje Elbląskie Sp. z o.o.
4/Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
5/Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
6/Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
7/Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
8/Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej Sp. z o.o.
9/Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o.
10/Centrum Informatyczne Sp. z o.o.
11/PPHU „Tęcza” Sp. z o.o.
12/„Stocznia Elbląg” Sp. z o.o.
13/Elbląski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
14/Zakład Produkcji Wody w Ząbrowie Sp. z o.o.
15/„ELMAN” Sp. z o.o.


4. Przedsiębiorstwa państwowe:

1/Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Obsługi Ciepłownictwa ( w upadłości)

5. Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej:

1/Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Centrum Rehabilitacji w Elblągu”
2/Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

6. Instytucje kultury, gdzie Gmina-Miasto Elbląg jest organizatorem:

1/Galeria El
2/Muzeum
3/Biblioteka Elbląska

Załączniki:

Miejskie_Jednostki_Org.pdf  -> pobierz
Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych
  Rozmiar: 76KB
  Data dodania: poniedziałek, 30 czerwca 2003, godz. 14:23
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info