BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137279

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg
Z dnia: 27.11.2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Nr IX/179/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 04 września 2003 roku zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg”.
Wnioski należy składać na piśmie w Miejskim Biurze Urbanistycznym w Elblągu ul.Łączności 1 w terminie do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Prezydent Miasta Elbląg
© 2003 Internet-Info