BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233081

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

Pozostałe ustawy:

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
Przy likwidacji działalności gospodarczej należy:

wypełnić:
1. druk – oświadczenie o likwidacji działalności gospodarczej

do zgłoszenia:
2. oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (przedsiębiorca niniejszy dokument otrzymuje przy otwarciu działalności lub zmianie w ewidencji)

Opłaty jakie należy ponieść:

Od likwidacji działalności gospodarczej organ ewidencyjny nie pobiera opłaty

Czas oczekiwania na decyzję:

Organ ewidencyjny wydaje decyzję o wykreśleniu z ewidencji w terminie do 14 dni od daty złożenia zgłoszenia przez przedsiębiorcę. Zwykle decyzja wydawana jest w przeciągu 2-3 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Sposób odbioru dokumentu:

Przedsiębiorca po odbiór zaświadczenia winien stawiać się do ewidencji działalności gospodarczej osobiście z dowodem osobistym lub za pośrednictwem pełnomocnika z potwierdzonym pełnomocnictwem notarialnym i dowodem osobistym, a także w przypadku złożenia osobistego przez przedsiębiorcę oświadczenia o likwidacji organ ewidencyjny może decyzję wysłać listownie pod wskazany adres.

Załączniki:

rezygnacja.doc  -> pobierz
Druk oświadczenia o rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.
  Rozmiar: 19KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 15:22
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info