BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137278

Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Elbląga
Z dnia: 27 listopada 2003 r.
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
Prezydent Miasta Elbląga informuje, że w roku 2004 zgłasza do realizacji przez organizacje pozarządowe następujące zadanie w zakresie pomocy społecznej, które będzie finansowane lub dofinansowane w drodze przyznania dotacji:

Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Elbląga

I. Przedmiot zamówienia :

- usługi opiekuńcze dla ok. 320 mieszkańców Elbląga tj. ok. 90.000 godzin
- termin świadczenia usług : 01.01.2004 do 31.12.2004 roku
- usługi świadczone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy
- możliwość zapewnienia usług opiekuńczych przez 24 godziny
- zakres usług opiekuńczych w 3 pakietach : podstawowy, rozszerzony i wieloprofilowym :

Pakiet podstawowy zabezpieczający potrzeby podstawowe osoby chorej somatycznie, a sprawnej ruchowo) :
•zaopatrzenie w żywność : pomoc przy przygotowaniu posiłku i przy zakupie artykułów spożywczych,
•potrzeba fizjologiczna: odprowadzanie do toalety
•higiena osobista : pomoc przy czynnościach codziennej toalety
•utrzymanie w czystości odzieży i bielizny osobistej : pomoc w przepierkach i wspólne odnoszenie do pralni bielizny pościelowej lub pomoc przy rozwieszaniu bielizny pościelowej na suszarce domowej
•utrzymanie czystości pomieszczeń domowych : pomoc opiekunki przy wykonywaniu podstawowych czynności porządkowych w mieszkaniu (tzw. wspólne sprzątanie)
•opieka lekarska : uczestniczenie opiekunki podczas wizyt klienta u lekarza, pomoc przy zakupie leków w aptece,
•załatwianie spraw urzędowych : obecność opiekunki podczas załatwiania spraw urzędowych,
•spacery: obecność opiekunki na spacerach
•palenie w piecu w sezonie grzewczym lub w kuchni węglowej : pomoc przy załatwieniu opału na zimę oraz pomoc w przygotowaniu opału do ogrzania mieszkania

Pakiet rozszerzony (zabezpieczający potrzeby podstawowe osoby chorej somatycznie i niesprawnej ruchowo lub ociemniałej)
•zaopatrzenie w żywność : pomoc przy przygotowaniu posiłku i przy zakupie artykułów spożywczych, zakup artykułów żywnościowych przez opiekunkę
•potrzeba fizjologiczna: odprowadzanie do toalety, zmiana pampersów,
•higiena osobista : pomoc przy czynnościach codziennej toalety, mycie i kąpiel w wannie przy pomocy drugiej osoby
•utrzymanie w czystości odzieży i bielizny osobistej : pomoc w przepierkach i wspólne odnoszenie do pralni bielizny pościelowej lub pomoc przy rozwieszaniu bielizny pościelowej na suszarce domowej, pomoc przy zmianie bielizny osobistej , pranie jej oraz przepierka całej garderoby, odnoszenie bielizny pościelowej do pralni,
•utrzymanie czystości pomieszczeń domowych : pomoc opiekunki przy wykonywaniu podstawowych czynności porządkowych w mieszkaniu (tzw. wspólne sprzątanie) dbanie o czystość pomieszczeń zajmowanych przez klienta/ mycie podłóg, odkurzanie, mycie sanitariatów ,mycie okien 2 razy w roku ,mycie naczyń ,wietrzenie pomieszczeń
• opieka lekarska : uczestniczenie opiekunki podczas wizyt klienta u lekarza pomoc przy zakupie leków w aptece, zamawianie wizyt lekarskich ,zakup leków
•załatwianie spraw urzędowych : obecność opiekunki podczas załatwiania spraw urzędowych, załatwianie wszelkich spraw urzędowych przez opiekunkę, prowadzenie zeszytu rozliczeń z wydatkowanych środków finansowych /dysponowanie dochodem klienta/
•spacery: obecność opiekunki na spacerach , organizacja wyjść z mieszkania /jeżeli klient porusza się na wózku inwalidzkim/
•palenie w piecu w sezonie grzewczym lub w kuchni węglowej : pomoc przy załatwieniu opału na zimę oraz pomoc w przygotowaniu opału do ogrzania mieszkania, palenie w piecu , załatwianie opału ,przynoszenie do mieszkania.

3. Pakiet wieloprofilowy /zabezpieczający potrzeby podstawowe i wyższe osoby chorej somatycznie i niesprawnej ruchowo/ :
•zaopatrzenie w żywność : pomoc przy przygotowaniu posiłku i przy zakupie artykułów spożywczych, zakup artykułów żywnościowych przez opiekunkę oraz przygotowywanie posiłków lub przynoszenie obiadów ze stołówki, karmienie podopiecznego
•potrzeba fizjologiczna: odprowadzanie do toalety, zmiana pampersów,
•higiena osobista : pomoc przy czynnościach codziennej toalety, mycie i kąpiel w wannie przy pomocy drugiej osoby, zmiana pozycji ciała ,zapobieganie powstawania odleżyn
•utrzymanie w czystości odzieży i bielizny osobistej : pomoc w przepierkach i wspólne odnoszenie do pralni bielizny pościelowej lub pomoc przy rozwieszaniu bielizny pościelowej na suszarce domowej, pomoc przy zmianie bielizny osobistej , pranie jej oraz przepierka całej garderoby, odnoszenie bielizny pościelowej do pralni, zmiana bielizny osobistej i pościelowej , uzupełnianie /zakup/ bielizny
•utrzymanie czystości pomieszczeń domowych : pomoc opiekunki przy wykonywaniu podstawowych czynności porządkowych w mieszkaniu (tzw. wspólne sprzątanie) dbanie o czystość pomieszczeń zajmowanych przez klienta/ mycie podłóg, odkurzanie, mycie sanitariatów ,mycie okien 2 razy w roku ,mycie naczyń ,wietrzenie pomieszczeń, utrzymanie porządku w szafach ,meblach kuchennych ,trzepanie dywanów
• opieka lekarska : uczestniczenie opiekunki podczas wizyt klienta u lekarza pomoc przy zakupie leków w aptece, zamawianie wizyt lekarskich ,zakup leków, podawanie leków i wykonywanie zleconych przez lekarza czynności /np. zmiany opatrunków , pielęgnacja odleżyn/
•załatwianie spraw urzędowych : obecność opiekunki podczas załatwiania spraw urzędowych, załatwianie wszelkich spraw urzędowych przez opiekunkę, prowadzenie zeszytu rozliczeń z wydatkowanych środków finansowych /dysponowanie dochodem klienta/, załatwianie niezbędnego sprzętu / np. łóżko ortopedyczne, materac przeciwodleżynowy /, likwidacja barier,
•spacery: obecność opiekunki na spacerach , organizacja wyjść z mieszkania /jeżeli klient porusza się na wózku inwalidzkim/,
•palenie w piecu w sezonie grzewczym lub w kuchni węglowej : pomoc przy załatwieniu opału na zimę oraz pomoc w przygotowaniu opału do ogrzania mieszkania, palenie w piecu , załatwianie opału ,przynoszenie do mieszkania,
•organizacja czasu wolnego /w zależności od stanu zdrowia podopiecznego/ np.
szydełkowanie ,pisanie pamiętników, segregowanie pamiątek, obsługa komputera,
pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych / np. w zależności od wyznania
umożliwienie posługi kapłańskiej /.

II. Warunki stawiane oferentom :
jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opiekuńczych co najmniej 3 lata
w przypadku oferentów posiadających siedzibę poza granicami administracyjnymi
miasta Elbląga posiada na terenie Elbląga punkt koordynacyjny w zakresie
świadczenia usług.

III. Wymagania od personelu bezpośrednio świadczący usługę :
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na umowę zlecenie
nie dopuszcza się zatrudnienia na umowę o dzieło
odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj. wykształcenie kierunkowe
( średnie, policealne, wyższe – pielęgniarskie, medyczne itp. ) lub minimum
ukończony kurs opiekunek domowych,
- prowadzi dokumentację związaną ze świadczoną usługą np. karty czasu pracy.

Dotacja celowe przyznana będzie w trybie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Z 1998r Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 55 poz. 662).
Wniosek – oferta winien być sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do cytowanego wyżej Rozporządzenia.

Szczegółowych informacji dotyczących zadania oraz procedur i trybu składania dokumentów w przedmiotowym postępowaniu udzielać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Winna 9 w Elblągu – Urszula Borkowska tel. 230 60 53 .

Termin składania wniosków – 15 grudnia 2003 r.

Miejsce składania wniosków – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
ul. Winna 9 p. 317 sekretariat pokój nr 317




© 2003 Internet-Info