BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137266

Inforamcja o dopisywaniu się obywateli UE do rejestru wyborców
Z dnia: 15.03.2004
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Treść dokumentu:
I N F O R M A C J A


Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219) obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, jak również obywatele państw, które z dniem 1 maja 2004 r. staną się członkami Unii Europejskiej, stale zamieszkujący na terenie miasta Elbląg oraz posiadający prawo wybierania, mogą uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego pod warunkiem, że do dnia 13 kwietnia 2004 r. złożą w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu (pokój 95) wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.
© 2003 Internet-Info