BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233076

MELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY
Cudzoziemiec jest zobowiązany dokonać zameldowania przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, stanowisko 5.

Zameldowania dokonuje właściciel (główny najemca) danego lokalu przedstawiając akt własności lub umowę najmu, na druku na zameldowanie oraz przedstawieniu dowodu osobistego lub paszportu osoby meldującej się.
Zameldowania mogą dokonać cudzoziemcy, którzy:
-przekraczają granicę "na zaproszenie" obywatela polskiego,
- mają ważną wizę pobytową,
-są obywatelami państwa, które podpisało z Polską umowę o ruchu bezwizowym.

W innych przypadkach należy meldować się w hotelach lub dokonać zgłoszenia faktu przebywania na prywatnej kwaterze (nie jest to równoznaczne z zameldowaniem).
© 2003 Internet-Info