BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200103

Uchwała Nr VIII/162/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu.
Z dnia: 26 czerwca 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia
Treść dokumentu:
Druk Nr 37/VIII


U C H W A Ł A Nr VIII/162/2003

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 czerwca 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu.

Na podstawie :
? Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity :Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694)

uchwala się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2002 Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę w wysokości 10.757.762,37 zł. oraz rachunek zysków i strat zamykający się stratą w kwocie 2.574.678,55 zł.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Andrzej Kempiński
© 2003 Internet-Info