BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170983

Dział Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 30 90, +48 (0..55) 239 34 76, +48 (0..55) 239 30 98
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Przyjmowanie formularzy zgłoszeń meldunkowych od osób meldujących się lub wymeldowujących się na/z pobytu czasowego, w tym cudzoziemców.

2. Zawiadamianie WKU i innych urzędów o zameldowaniu się osób podlegających obowiązkowi wojskowemu na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące.

3. Wykonywanie prac przy sporządzaniu spisów wyborców i aktualizacji rejestru wyborców.

4. Nanoszenie na KOM-y i do programu komputerowego numerów ewidencyjnych PESEL.

5. Przepracowywanie aktów urodzenia, zgonów, małżeństw, decyzji administracyjnych dot. zmian imion, nazwisk, obywatelstwa.

6. Załatwianie interesantów w sprawach zameldowania i wymeldowania - pobyt stały.

7. Wypisywanie KOM-ów na podstawie aktów urodzenia.

8. Wyłączanie KOM-ów z kartoteki podstawowej na podstawie aktów zgonu.

9. Sporządzanie list i zestawień dla potrzeb instytucji wojskowych, oświatowych, społecznych (np. MOPS), itp.

10. Realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości statystycznej.

11. Prowadzenie dokumentacji dot. pism przychodzących i wychodzących z Działu.

12. Wydawania decyzji administracyjnych w tym:
a) dotyczących spraw ewidencji ludności.
b) o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców.
© 2003 Internet-Info