BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233044

II. Kierowanie dziecka do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
PODSTAWA PRAWNA:

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
(Dz. U. Nr 23, poz. 192).
INFORMACJA:

Dziecko, które ze względu na zaburzenia i odchylenia rozwojowe wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, nie może pobierać nauki w szkołach ogólnodostępnych, powinno się uczyć w placówkach specjalnych.

Podstawą skierowania do takiej placówki jest:
1) Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym publiczne poradnie specjalistyczne, na wniosek rodziców.
2) Podanie rodziców do Wydziału Edukacji o skierowanie dziecka do placówki specjalnej.
3) W odniesieniu do dzieci spoza Elbląga wniosek Starosty do Prezydenta o umieszczenie dziecka w placówce specjalnej.
4) W przypadku umieszczenia dziecka w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oświadczenie rodziców lub Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o zobowiązaniu się do pokrywania kosztów wyżywienia dziecka.


Podanie należy składać w pok. 310 Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego.
© 2003 Internet-Info