BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233037

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE ZA ODBYTE ĆWICZENIA DLA ŻOŁNIERZY REZERWY
USTALANIE I WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH
DLA ŻOŁNIERZY REZERWY, KTÓRZY ODBYLI ĆWICZENIA WOJSKOWE.

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, który mógłby uzyskać żołnierz rezerwy w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych ustala i wypłaca Prezydent Miasta na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 95

Aby ubiegać się o ww. świadczenie należy złożyć:

- wniosek o ustalenie i wypłacenie takiego świadczenia,

- zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o spełnieniu obowiązku odbycia ćwiczeń wojskowych, określające dokładny czas ćwiczeń,

- zaświadczenie z zakładu pracy o utraconym dziennym wynagrodzeniu netto lub dochodzie netto (w przypadku działalności gospodarczej dochód netto całoroczny za ostatni rok podatkowy).


Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
© 2003 Internet-Info