BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233036

WNIOSEK O DOWÓD OSOBISTY
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie. O nowy dowód osobisty może ubiegać się każdy kto ukończył 18 rok życia oraz osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia (w tym przypadku dowód osobisty ważny jest tylko 5 lat).
Małoletni ubiegający się o nowy dowód osobisty, przy składaniu wniosku o jego wydanie, musi stawić się ze swoim ustawowym opiekunem (np. rodzicem).
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 92

WNIOSEK O DOWÓD OSOBISTY SKŁADA SIE OSOBIŚCIE

DOWÓD OSOBISTY PO RAZ PIERWSZY:

W celu wyrobienia dowodu osobistego należy złożyć:

* wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

* 2 zdjęcia - lewy półprofil z widocznym lewym uchem (Fotografie załączone do wniosku o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość muszą być aktualne, wykonane na cienkim błyszczącym papierze z lewym półprofilem z widocznym lewym uchem, o wymiarze 3,5 x 4,5 cm)

* dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,

* odpis skrócony aktu urodzenia - jeśli akt został sporządzony poza Elblągiem,

* odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie
używanym nazwisku - w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego,

* poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO:

* wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

* 2 zdjęcia (j.w.)

* stary dowód osobisty,

* dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.


UTRATA DOWODU OSOBISTEGO:

* wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

* 2 zdjęcia (j.w.)

* dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego.

OPŁATY:
W kasie Urzędu (Pokój 220) 1 Piętro Budynek Główny
lub na konto:


Bank Millenium S.A. o/Elbląg
88 11602202 00000000619 13350


- opłata za wydanie dowodu osobistego - 30 zł

Załączniki:

wniosek_dowodowy.pdf  -> pobierz
Wniosek o dowód osobisty
  Rozmiar: 148KB
  Data dodania: poniedziałek, 9 lutego 2004, godz. 10:41
  Typ MIME: application/pdf
 
© 2003 Internet-Info