BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200110

Uchwała Nr XII/254/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
Z dnia: 30 grudnia 2003r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Rada Miejska
w Elblągu

Uchwała Nr XII/254/2003
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.

Na podstawie art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony Środowiska
(Dz. U. Nr 62 poz.627, Nr 115, poz.1229; z 2002r. Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 233, poz.1957; z 2003r. Nr 46, poz.392, Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.Zatwierdza się przedstawiony przez Prezydenta Miasta Elbląga projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2.Zatwierdza się przedstawiony przez Prezydenta Miasta Elbląga projekt zestawieniaprzychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info