BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233070

ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW
Cudzoziemiec dokonując zameldowania na pobyt stały obowiązany jest przedstawić stosowne zezwolenie (decyzję) na osiedlenie się oraz paszport. Zameldowania takiego dokonuje osobiście najemca lub właściciel (właściciele) lokalu.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, stanowiska 1-5

Wymagane dokumenty:
-wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami:

- dla mieszkania komunalnego, spółdzielczego lokatorskiego lub zakładowego - należy przedłożyć druk meldunkowy,
- dla mieszkania własnościowego komunalnego i spółdzielczego, domów jednorodzinnych - należy przedłożyć decyzję przydziału, akt notarialny lub aktualny wyciąg z księgi wieczystej (jeśli taki zapis w księgach wieczystych istnieje).

- zezwolenie na pobyt cudzoziemca
© 2003 Internet-Info