BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137286

O G Ł O S Z E N I E - Załącznik do zlecenia: MBU
Z dnia: 5 września 2003
Wydane przez: Prezydenta Miasta Elbląg
Treść dokumentu:
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Elbląg
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 ) oraz uchwał Rady Miejskiej w Elblągu Nr VIII/135/2003 i Nr VIII/136/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku

zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru EUROPARKU w Elblągu” obejmującego obszar, którego granice stanowią odcinki ulic: Stanisława Moniuszki, Królewieckiej, Marymonckiej z wyłączeniem osiedla przy ulicy Gabriela Narutowicza, linia łącząca restaurację przy ulicy Marymonckiej z leśniczówką Dębica, ulice Wschodnia, Łęczycka, Generała Józefa Bema, Wyżynna z wyłączeniem osiedla Przy Młynie i osiedla przy ulicy Św.Floriana, dalej ulice Podchorążych, Tadeusza Kościuszki, Bolesława Chrobrego, Grudziądzka, Toruńska i Spacerowa.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy Mazurskiej i Odrodzenia” obejmującego obszar położony między ulicami: Mazurską , Elektryczną, Piławską i rzeką Elbląg.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Miejskim Biurze Urbanistycznym, siedziba biura

Urząd Miejski, ul.Łączności 1 ,82-300 Elbląg - w terminie do dnia 30 września 2003 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Prezydent Miasta Elbląg
© 2003 Internet-Info