BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233047

V. Wydawanie świadectw pracy dla pracowników oświaty
PODSTAWA PRAWNA:

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 ze zmianami)
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1) Aby uzyskać świadectwo pracy należy złożyć w pok. 310 Wydziału Edukacji podanie z prośbą o wystawienie ww. dokumentu.
W podaniu należy określić:
- imię i nazwisko aktualne oraz nazwisko obowiązujące w trakcie zatrudnienia
- adres zamieszkania i numer telefonu
- datę i miejsce urodzenia
- imiona rodziców
- okres zatrudnienia i nazwę placówki, w której wnioskodawca był zatrudniony
2) Świadectwo pracy wydawane jest niezwłocznie.
© 2003 Internet-Info