BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233041

ORZEKANIE O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ ŻOŁNIERZA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY
Ubiegać się o zwolnienie żołnierza ze służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny może:

* żołnierz,
* uprawniony członek rodziny.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 95

Prezydent Miasta decyzją administracyjną orzeka o sprawowaniu przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył szesnastego roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji.
Wymagane dokumenty i informacje:

* dokładne dane składającego wniosek oraz członka rodziny pozostającego pod opieką żołnierza wraz z uzasadnieniem,

* orzeczenie o grupie inwalidzkiej członka rodziny żołnierza,

* zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia członka rodziny żołnierza,

* prawomocne orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki,

* potwierdzenie odbywania przez żołnierza służby wojskowej.

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Załączniki:

podanie_-_wzor_s.1.doc  -> pobierz
Podanie - strona 1
  Rozmiar: 29KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:31
  Typ MIME: application/msword
 
podanie-_wzor_s.2.doc  -> pobierz
Podanie - strona 2
  Rozmiar: 42KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:31
  Typ MIME: application/msword
 
podanie-wzor_s.3.doc  -> pobierz
Podanie - strona 3
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: wtorek, 9 grudnia 2003, godz. 14:31
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info