BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233099

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
- przyjęcie i rejestracja zgłoszenia
- przygotowanie i wydanie materiałów do wykonania pracy
- przyjęcie i kontrola materiałów przekazanych do ośrodka po wykonaniu pracy
- aktualizacja zasobu
- przyjęcie dokumentacji do zasobu
- wystawienie faktury za wykonane czynności
- przekazanie wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego
OPŁATY :
- ceny urzędowe wg rozporządzenia MRRiB z 14.11.2000r. o opłatach...
- ceny umowne - Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląga nr 6/99 z 28.01.1999r
zmienione Zarządzeniem nr 35/99 z 11.10.1999r.
TERMIN:
- rejestracja zgłoszenia - 1 dzień roboczy
- wydanie materiałów do zgłoszonej pracy - 10 dni roboczych
- wydanie materiałów wynikowych - 9 dni roboczych
- w przypadku dużej ilości materiałów - do 30 dni

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Elblągu
Wydział Geodezji
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
82-300 Elbląg ul.Tysiąclecia 11
pok. 7 tel. 239 30 14, 239 30 15

PODSTAWA PRAWNA :
- ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989r.
Dz.U. nr 100/2000 poz.1086 z późniejszymi zmianami
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 16.07.2001 w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów ... ( Dz.U. nr 78 poz.837 )
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.05.1999r. w sprawie
określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ...
( Dz.U. nr 49 poz.493 )
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.03.1999r. w sprawie
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz.U. nr 30, poz.297 )
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 14.11.2000r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne ... ( Dz. U. Nr 115, poz.1209 )
- ustawa z 09.09.2000r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 86 poz.960 z późniejszymi zmianami
- k.p.a.
© 2003 Internet-Info