BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 52067

Ewidencja ludności
    Więcej...

Dowody osobiste
    Więcej...

Ewidencja osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej
    Więcej...

Stały rejestr wyborców
    Więcej...

Ewidencja oddziałów zarejestrowanych stowarzyszeń
    Więcej...

Świadectwa pracy, zaświadczenia o wysokości zarobków ze zlikwidowanych zakładów pracy, których organem założycielskim był Prezydent Miasta Elbląg
    Więcej...

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
    Więcej...

Rejestr zgłoszeń utraconych dowodów osobistych
    Więcej...

Rejestr odnalezionych dowodów osobistych.
    Więcej...

Rejestr anulowanych formularzy A (dowody osobiste)
    Więcej...

Rejestr wniosków o wydanie zaświadczeń o zameldowaniu
    Więcej...

Ewidencja Działalności Gospodarczej
    Więcej...

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych na terenie miasta Elbląga.
    Więcej...

Ewidencja Gruntów i Budynków
    Więcej...

© 2003 Internet-Info