BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233062

ZAWIADOMIENIE O POWSTANIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Stowarzyszenia zwykłe są uproszczoną formą stowarzyszeń, które nie posiada osobowości prawnej.

Aby założyć stowarzyszenie zwykłe potrzebne są co najmniej 3 osoby, pragnące założyć takie stowarzyszenie, które uchwalają regulamin działalności, określając w szczególności: jego nazwę, cel, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

- powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
- łączyć się w związki stowarzyszeń,
- zrzeszać osób prawnych,
- prowadzić działalności gospodarczej, przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 95

O utworzeniu stowarzyszenia jego założyciele informują na piśmie właściwy organ nadzorujący podającą ww. dane. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia powstania stowarzyszenia zwykłego nie zostanie zakazana jego działalność, może ono rozpocząć działalność.

Opłaty w znaczkach skarbowych:

- opłata za wniosek - 5 zł,
- od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe od każdej pełnej zaczętej stronicy - 3 zł (w przypadku uzyskania zaświadczenia),
- załącznik - 0,50 zł.
© 2003 Internet-Info