BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200091

UCHWAŁA NR XIV/325/2004
W sprawie: w sprawie utworzenia, na terenie miasta Elbląg, obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Z dnia: 8 kwietnia 2004 r.
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
UCHWAŁA NR XIV/325/2004
RADY MIEJSKIEJ
W ELBLĄGU
z dnia 8 kwietnia 2004 r.


w sprawie utworzenia, na terenie miasta Elbląg, obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.


Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25 poz. 219) i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46 poz. 499, Nr 74 poz. 786, Nr 154 poz. 1802; z 2002 r. Nr 14 poz. 128, Nr 127 poz. 1089, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 57 poz. 507, Nr 130 poz. 1188) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje :
§ 1

Tworzy się na terenie miasta Elbląg obwody głosowania w szpitalach oraz areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

1. Obwód głosowania nr 58 - Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Królewiecka 146
2. Obwód głosowania nr 59 - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ ul. Stefana Żeromskiego 22
3. Obwód głosowania nr 60 - 110 Szpital Wojskowy ul. Jana Amosa Komeńskiego 35
4. Obwód głosowania nr 61 - Niepubliczny ZOZ „EL-VITA” ul. Związku Jaszczurczego 22
5. Obwód głosowania nr 62 - Areszt Śledczy ul. 12 Lutego 4A


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info