BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170981

Dział Spraw Społeczno - Administracyjnych Wydziału Spraw Obywatelskich
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 34 95, +48 (0..55) 239 30 95 +48 (0..55) 239 30 96
Lokalizacja Budynek
Fax +48 (0..55) 239 33 39
Adres e-mail wso@elblag.com.pl
Zakres obowiązków:
1. Przygotowywanie i prowadzenie rejestracji przedpoborowych.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

3. Zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez policję do komisji lekarskiej, na rejestrację przedpoborowych lub do jednostki wojskowej.

4. Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych.

5. Nadzór nad stowarzyszeniami oraz uzgadnianie treści statutów przedkładanych przez stowarzyszenia.

6. Współdziałanie i nieodpłatne udzielanie pomocy technicznej organom celnym przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie.

7. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, organów samorządu terytorialnego, ławników oraz referendum.

8. Określanie trybu udzielania pomocy repatriantom przez organy miasta.

9. Udział w postępowaniach w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

10. Prowadzenie dokumentacji dot. pism przychodzących i wychodzących z Wydziału.

11. Wydawania decyzji administracyjnych w tym:
a) orzekania o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
b) uznawania poborowego, żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
c) uznawanie za żołnierza samotnego,
d) przyznawania świadczenia pieniężnego za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy,
e) pokrywania należności mieszkaniowych dla żołnierzy samotnych i posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
f) orzekania w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz dostosowania pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem, a także ustalenie brzmienia oraz pisowni imion i nazwisk,
g) sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa, które mają być pochowane na terenie miasta,
h) zakazujących odbycia zgromadzenia,
i) zezwalających na zbiórkę publiczną,
j) odmawiających udzielenia informacji na temat danych osobowych.


12. Realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości statystycznej.

13. Udzielanie informacji adresowych instytucjom, osobom prywatnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
© 2003 Internet-Info