BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Informacje, ogłoszenia
Ilość odsłon: 137300

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOQWEJ KOMISJI POBOROWEJ I LEKARSKIEJ NR 2 W ELBLĄGU - POBÓR 2004
Z dnia: 28.01.2004
Wydane przez: Wydział Spraw Obywatelskich
Treść dokumentu:
W okresie od dnia 02 lutego do 31 marca 2004 roku Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 oraz Powiatowa Komisja Poborowa Nr 2 w Elblągu przy ul. Bema 80 w lokalu przychodni lekarskiej przeprowadzi pobór do wojska.
Obowiązkowi zgłoszenia się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 podlegają mężczyźni zameldowani na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad dwa miesiące na terenie miasta Elbląg, urodzeni w 1984 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1980 – 1984, którzy dotychczas nie stawili się do poboru.
Do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 wzywa się również poborowych urodzonych w latach 1976 – 1984, którzy:
- zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,
- złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1980 – 1986, które w roku szkolnym 2003/2004 kończą naukę w średnich i pomaturalnych lub policealnych szkołach medycznych.
Do stawienia się przed Powiatową Komisją Poborową Nr 2 zobowiązani są poborowi urodzeni w latach 1976 – 1984, którzy złożyli wnioski:
- o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
- o skierowanie ich do służby zastępczej.
© 2003 Internet-Info