BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233046

III. Prowadzenie banku informacji i pośrednictwa
W ramach tego zadania Wydział Edukacji:
 pośredniczy w przekazywaniu informacji nauczycielom poszukującym pracy o wakatach występujących w placówkach oświatowych na terenie miasta Elbląga
 przedstawia oferty pracy nauczycieli dyrektorom przedszkoli, szkół i innych placówek w przypadku pojawienia się wolnych miejsc pracy w tych placówkach
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przez cały rok nauczyciele poszukujący pracy mogą składać do Wydziału Edukacji swoje Curricullum Vitae ze wskazaniem przede wszystkim:
- posiadanych kwalifikacji,
- stopnia awansu zawodowego,
- przebiegu pracy zawodowej,
- adresu kontaktowego z podaniem numeru telefonu.


Wydział Edukacji dysponuje informacjami na temat ewentualnych wolnych miejsc pracy w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie miasta Elbląga po analizie projektów organizacyjnych na nowy rok szkolny, tj. na przełomie maja i czerwca, a później po 15 sierpnia do 1 września każdego roku. W ciągu roku szkolnego zdarzają się nieliczne przypadki zwalniania miejsc w sytuacjach losowych, o których Wydział Edukacji jest na bieżąco informowany.
© 2003 Internet-Info