BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233089

Ewidencja przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych - PROCEDURA WYDANIA INFORMACJI O WPISANYCH PRZEDSIĘBIORCACH NA TERENIE MIASTA ELBLĄGA
Forma telefoniczna:
Osoba zainteresowana może uzyskać telefoniczną informacje o przedsiębiorcy wpisanym do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem (0 prefix 55) 239-33-16 lub 239-33-66

Forma pisemna:
Osoba zainteresowana winna wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych dot. przedsiębiorcy i przesłać na adres:

Urząd Miejski
Wydział Strategii i Rozwoju
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Opłata:
Na powyższy wniosek należy nakleić znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł.

Termin:
Organ ewidencyjny w ciągu 14 dni od dnia wpływu wniosku udziela pisemnej informacji na wskazany we wniosku adres.
© 2003 Internet-Info