BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233034

Świadectwa pracy, zaświadczenia o wysokości zarobków z zwlikwidowanych zakładów pracy, których organem założycielskim był Prezydent Miasta Elbląg
W archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego przechowywana jest dokumentacja niżej zlikwidowanych zakładów pracy , których organem założycielskim był Prezydent Miasta Elbląg

/ akta osobowe, karty zarobkowe/:

1. Przedsiębiorstwo Robót Malarskich i Remontowych ELMAL
2. Elbląski Klub Sportowy „START"
3. Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa
4. Miejski Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
5. Zakład Obsługi Szkół
6. Wydawnictwo Miejskie
7. Kombinat Budownictwa Komunalnego
8. Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe PSTBK
9. Zakład zagospodarowania Mienia Komunalnego
10. Miejski Zakład Podstawowej Opieki Społecznej
11. EXTORSP.Zo.o.
12. Żłobek nr 1 13.Żłobek nr 2
14. Przedszkole nr 25
15. Przedszkole nr 32
16. Bursa szkolna nr 1
Świadectwa pracy, zaświadczenia o wysokości zarobków z w/w zakładów wystawiane są przez
Wydział Finansowo-Budżetowy tel. 239-32-22 ,
l piętro pokój 222
Pani Małgorzata Chwałek.
© 2003 Internet-Info