BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200098

Uchwała Nr IX/187/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu ul. Żeromskiego 22.
Z dnia: 4 września 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Druk Nr 14A/IX

U C H W A Ł A NR IX/187/2003 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 4 września 2003 r.

w sprawie
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu ul. Żeromskiego 22.


Na podstawie art. 45 ust.1 i ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.

o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408; Zmiany: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591; z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz.1041; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115; z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935; z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 ? 1384, Nr 128, poz. 1407; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 45, poz. 391).

u c h w a l a s i ę, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że w skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu wchodzą:
1) jako przewodniczący Prezydent Miasta Elbląg,
2) jako członkowie:
- przedstawiciel Wojewody,
- przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Elblągu w liczbie 5 osób.

§ 2.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu w składzie:

1. Henryk Słonina - Przewodniczący Rady Społecznej
2. Edward Makowski - Przedstawiciel Wojewody
3. Andrzej Kempiński - Członek
4. Jadwiga Wawer - Członek
5. Juliusz Dziewałtowski - Gintowt - Członek
6. Jerzy Wilk - Członek
7. Andrzej Tomczyński - Członek

§ 3.

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata przy czym członkowie Rady, której kadencja dobiegła końca, sprawują swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 4.
Traci moc :
- Uchwała Nr VIII/220/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
24.06.1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu,
- Uchwała Nr XXIII/717/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia
21.06.2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info