BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Struktura organizacyjna
Ilość odsłon: 170957

Referat Analiz Budżetowych Wydziału Finansowo - Budżetowego
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Telefon +48 (0..55) 239 32 25, +48 (0..55) 239 32 26
Lokalizacja Budynek główny "A", I piętro, pokoje 225 - 226
Fax +48 (0..55) 239 33 36
Zakres obowiązków:
1. Przygotowywanie założeń budżetowych na każdy rok budżetowy,

2. Przygotowywanie projektu budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

3. Opracowywanie układu wykonawczego budżetu miasta wraz z opracowaniem planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej,

4. Sporządzanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz nadzór nad jego przestrzeganiem

5. Realizacja budżetu poprzez:

a. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

b. prowadzenie nadzoru nad prawidłowością realizacji gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,

6. Nadzór finansowy nad jednostkami organizacyjnymi podległymi Radzie Miejskiej poprzez:

1) przekazywanie informacji niezbędnych do opracowywania projektów planów finansowych,

2) powiadamianie o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,

3) przyjmowanie i kontrola:

a) planów finansowych jednostek

b) sprawozdań finansowych

c) zmian budżetowych

4) sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej jednostek

5) przeprowadzanie analiz planów finansowych jednostek,

6) uruchamianie środków przeznaczonych na działalność jednostek,

7. Procedowanie ustawy o warunkach udzielania pomocy przedsiębiorcom

8. Sporządzanie analiz budżetowych oraz przygotowywanie prognozy długoterminowej sytuacji finansowej miasta

9. Rozliczanie dotacji udzielonych na cele publiczne dla różnych jednostek organizacyjnych,

10. Rozliczanie środków finansowych, przekazywanych w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych,

11. Przygotowywanie procedury zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
© 2003 Internet-Info