BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233091

Wydawanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienia osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
Karta parkingowa potwierdzająca uprawnienia osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej do niestosowaniu się do niektórych znaków drogowych.

Referat Zdrowia Urzędu Miejskiego w Elblągu
Budynek „B’ I Piętro, pokoje 125,126,127,128
Tel. 239-31-25 do 28 Fax. 239-31-75
Wymagane dokumenty:

1. Orzeczenie wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy rentowe równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności.

W przypadku osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia zaliczające o stopnia lekkiego kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia wraz ze wskazaniem „spełniania prze osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym”.

W przypadku orzeczeń wydanych prze organy rentowe równoważne z orzeczeniami o stopniu lekkim, w których nie określono przyczyny niepełnosprawności, kartę parkingową wydaje się na podstawie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym ograniczenia sprawności ruchowej.

2. Dowód osobisty.

3. Fotografia o wymiarach 3,5 cm na 4,5 cm.

4. Dowód wpłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 25 zł.
(słownie: dwadzieścia pięć złotych). Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego – pokój 220.

Karty wydawane są bez zbędnej zwłoki.
© 2003 Internet-Info