BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233073

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 2 MIESIĘCY
Takiego zameldowania do 2 miesięcy dokonuje właściciel lub główny najemca mieszkania za okazaniem dowodu osobistego swojego i osoby podlegającej zameldowaniu.
Załatwienie sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich, stanowisko 5.

Ww. osoba wypełnia odpowiedni druk meldunkowy i składa go osobiście pracownikowi Działu Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Obywatelskich (stanowisko nr 5)
© 2003 Internet-Info