BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233090

UPRAWNIENIA DO OTRZYMANIA EKWIWALENTU ZA MIENIE POZOSTAWIONE POZA GRANICAMI KRAJU W ZWIĄZKU Z WOJNĄ 1939–45 r.
Załatwianie spraw z tego zakresu reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. Nr 6, poz. 39 z 2004 r.), która weszła w życie z dniem 30 stycznia 2004 r.
Zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy sprawy dotyczące uprawnień do ekwiwalentu za mienie "zabużańskie" prowadzą oraz udzielają informacji:
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
- pokój 328, tel. (089) 523 22 39
- pokój 347, tel. (089) 523 24 83
- pokój 348, tel. (089) 523 27 16
- pokój 340, tel. (089) 523 25 48

- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Delegatura w Elblągu
Oddział Rozwoju Regionalnego
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
- pokój 245, tel. (055) 232 74 94
- pokój 247, tel. (055) 232 74 35

Informacji udziela również:
- Urząd Miejski w Elblągu
Wydział Geodezji
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
- pokój 137, tel. (055) 239 31 37, 239 31 87, 239 34 37
© 2003 Internet-Info