BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Przetargi
Ilość odsłon: 372640

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-145/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 20-08-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie remontu zabytkowego muru z epitafiami, usytuowanego wokół dziedzińca Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu oraz zamontowanie płyty epitafium”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-143/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 16-08-2004 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO : 03-09-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie remontu dachu budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Bema 37 w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-138/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 02-08-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Remont Sali Ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-136/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30-07-2004 r.

USŁUGA :

Obsługa systemu pobierania opłat za parkowanie w Strefach Płatnego Parkowania (SPP) na drogach publicznych w mieście Elblągu
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-134/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 09-08-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie remontu domu przedpogrzebowego (starego)
na Cmentarzu Komunalnym „Dębica” w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-104/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31-08-2004 r.

USŁUGA :

Pełnienie funkcji Inżyniera dla celów Kontraktu na realizację projektu pt. „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu” – Phare 2003 SSG.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-119/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26-08-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

"Wykonanie robót termomodernizacyjnych obiektu: Dom dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49 w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-125/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22-07-2004 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA : 27-07-2004 r.

USŁUGA :

Pełnienie funkcji Inżyniera budowy na zadaniu :
 Zadanie I:„ Przebudowa odcinka Al. Grunwaldzkiej w Elblągu (drogi wojewódzkiej Nr 500) wraz z przebudową linii tramwajowej ”,
 Zadanie II: „ Przebudowa ul. Żeromskiego”.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-115/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21-07-2004 r.

DOSTAWA :

„ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Wykonanie wielobranżowej koncepcji dla dzielnicy Dąbrowa I i Dąbrowa II w Elblągu , obejmującej układ komunikacyjny dróg publicznych i wewnętrznych należących do Gminy – Miasto Elbląg, wraz z uzbrojeniem.

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19/07/2004 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Wykonanie oświetlenia ulic Zacisze i przyległych w Elblągu obejmujące budowę sieci oświetlenia ulicznego, roboty drogowe, obsługę geodezyjną inwestycji i wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót.

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19/07/2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 20/07/2004 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-120/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 02-08-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Przebudowa Al. Grunwaldzkiej i ul. Żeromskiego”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-103/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT : 16-08-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 31-08-2004 r.

USŁUGA :

„ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy trakcji tramwajowej w ulicy Ogólnej w Elblągu ”
    Więcej...

Gmina Miasto Elbląg
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ul. Łączności 1
82-000 Elbląg
Roboty remontowe – termomodernizacyjne budynku użytkowego
– przychodnia ul. Bema 80 w Elblągu.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-66/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26-07-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 28-07-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„ Budowę parkingu u zbiegu ulic Przymurze - Wigilijna na Starym Mieście w Elblągu – działanie dodatkowe ”.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 130 000 euro
NUMER: ZP-RZP-94/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28-07-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 14-09-2004 r.

USŁUGA :

„Uzupełnienie istniejącego systemu informatycznego obejmującego komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego o moduły :
 digitalizacji dokumentów , ich elektronicznej archiwizacji i przetwarzania ,
 zastosowania podpisu elektronicznego ,
 zdalnej obsługi mieszkańców w oparciu o technikę i technologię informatyczną ,
 przygotowania Urzędu do obsługi elektronicznej placówek podległych ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-71/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30-06-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 07-07-2004 r.

USŁUGA :

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji dróg: ul. Studziennej i ul. Wieżowej, zlokalizowanych na terenie Starego Miasta w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-92/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27-07-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Budowa ulicy Willowej w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-86/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 07-06-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

"Rozbudowa Cmentarza Komunalnego „Dębica” w Elblągu – wykonanie wraz z odwodnieniem kwater E-II10, E-II12, E-II13, E-II15"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-88/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 01-06-2004 r.

USŁUGA :

„ Obsługa sygnalizacji świetlnych na drogach publicznych w mieście Elbląg ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
Przetarg na realizację inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu”. Procedura prowadzona jest w trybie otwartego przetargu międzynarodowego. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy unijnych – programu PHARE 2003 ESC oraz środków własnych beneficjenta.
Gmina Miasto Elbląg, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląga, zamierza przyznać kontrakt na roboty związane z :
- budową „Inkubatora Przedsiębiorczości” – nowoczesne działalności gospodarcze i usługi informatyczne dla podmiotów gospodarczych,
- budową powierzchni dla sektora biznesu
- budową powierzchni wystawienniczych i targowych
- budową hali sportowej
Prace instalacyjne dostosowujące obszar do potrzeb przyszłych użytkowników.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-73/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15-06-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 05-07-2004 r.

USŁUGA :

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Rewitalizacja Centrum Kulturalnego Starego Miasta w Elblągu, Zadanie 2: Odbudowa Ratusza Staromiejskiego”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-75/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO

USŁUGA :

„Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-76/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 03-06-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„ Remont i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Elblągu na Salę Obsługi Interesantów oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-43/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie uzbrojenia terenu ‘Osiedla Żyrardowska’ zlokalizowanego w obrębie ulic Żyrardowskiej, Płk. Dąbka, Ogólnej w Elblągu w infrastrukturę techniczną”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-48/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 12-05-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Modernizacja drogi ul. Kumieli na Starym Mieście Elblągu - II etap”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-69/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04-06-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 07-07-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„ Budowa pasa rekreacyjno–technicznego na odcinku
od ul. Grunwaldzkiej do ul. Grobla Św. Jerzego w Elblągu ”.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-68/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO : 1-04-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„ Remont i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Elblągu na Salę Obsługi Interesantów oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego ”

Postępowanie zostanie przeprowadzone pod numerem : ZP-RZP-76/2004
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-49/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 01-06-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„ Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu ulicy Kilińskiego nad rzeką Kumielą w Elblągu ”.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-51/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie odnowy fragmentu nawierzchni ulicy Mazurskiej stanowiącej
drogę wojewódzką Nr 503 w Elblągu.”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-46/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 25-05-2004 r.

USŁUGA :

„ Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy klasy
G 1/2 wraz z mostem w obrębie dzielnicy MODRZEWINA w Elblągu ”.
    Więcej...

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-300 Elbląg
ul.Żyrardowska 51/2
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-45/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie budynku mieszkalnego Nr 6 zlokalizowanego na działce 432/25 OŚ. Żyrardowska dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Elblągu wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-55/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 30-04-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„ Wykonanie oświetlenia ulic w Rubnie ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-47/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 09-04-2004 r.

USŁUGA :

Zalesienie i pielęgnacja upraw części lasu komunalnego na terenie „Modrzewiny” – oddział 20 f i oddział 22 l o łącznej powierzchni 14,88 ha /zgodnie z „Uproszczonym planem urządzenia lasu komunalnego miasta Elbląg z terenu Modrzewiny” na okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2011 r./
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-57/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07-04-2004 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT : 14-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 29-04-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„ Wymiana oświetlenia Bulwaru Zygmunta Augusta wraz z kładkami w Elblągu ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-56/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 17-06-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie remontu krytej pływalni przy ul. Robotniczej w Elblągu.”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 60 000 euro
NUMER: ZP-RZP-50/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 09-04-2004 r.

USŁUGA :

„Wykonanie operatów szacunkowych zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 230, poz.1924)”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-32/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04-03-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 08-03-2004 r.

USŁUGA :

„ Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz niezabudowanych położonych na terenie miasta Elbląg ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-20/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14-04-2004 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT : 16-04-2004 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT : 20-04-2004 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT : 27-04-2004 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT : 11-05-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO

USŁUGA :

„Udzielenie i obsługa kredytu na termomodernizację”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-30/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15-03-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 22-03-2004 r.

USŁUGA :

„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląg na lata 2004 - 2010”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-246-139/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13-04-2004 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT : 15-04-2004 r.

PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT : 19-04-2004 r.

USŁUGA :

„Udzielenie i obsługa kredytu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG DWUSTOPNIOWY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-19/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH : 08-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 05-07-2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizacja budynku komunalnego Nr 7 przy ul. Żyrardowskiej w Elblągu (z 24 lokalami mieszkalnymi)”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-26/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09-04-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 19-04-2004 r.

DOSTAWA :

„Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową (śmieciarki) przystosowanego do selektywnej zbiórki odpadów”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-31/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03-03-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 08-03-2004 r.

USŁUGA :

„ Opracowanie wstępnych projektów podziałów
geodezyjnych nieruchomości , wydzielenie działek
oraz wznowienie punktów granicznych ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-16/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17-02-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 20-02-2004 r.

USŁUGA :

„ Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Prezydenta Miasta Elbląg w związku z pełnieniem przez niego funkcji zarządcy dróg i organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-11/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11-02-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 16-02-2004 r.

USŁUGA :

„ Przeprowadzenie wstępnych projektów podziałów
oraz podziałów geodezyjnych nieruchomości ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-10/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22-03-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 22-04-2004 r.

DOSTAWA :

„Dostawa sprzętu komputerowego”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-9/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22-03-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 19-04-2004 r.

DOSTAWA :

„Dostawa licencji na oprogramowanie”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-17/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10-02-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 12-02-2004 r.

DOSTAWA :

„ Dostawa sprzętu komputerowego ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-6/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04-02-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 11-02-2004 r.

DOSTAWA :

„ Wykonanie i dostawa druków dla Urzędu Miejskiego w Elblągu ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-2-2/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23-01-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 09-02-2004 r.

DOSTAWA :

„ Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-1-1/2004

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23-01-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 09-02-2004 r.

DOSTAWA :

„ Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faxów i kserokopiarek ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-297-165/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16-02-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 20-02-2004 r.

USŁUGA :

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul. Wapiennej 17 w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-300-167/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24-12-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 29.12.2003 r.

DOSTAWA :

"Dostawa sprzętu komputerowego”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul. Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-280-156/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26-01-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 10-02-2004 r.

USŁUGA :

"Remonty nawierzchni pasów drogowych w mieście Elbląg"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-287-160/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22-01-2004 r. ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT : 03-02-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 23-02-2004 r.

USŁUGA :

„Obsługa oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Elbląg”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-289-162/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10-12-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 11.12.2003 r.

USŁUGA :

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu
Bursy Szkolnej Nr 3 przy ul. Wapiennej 17 w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-285-158/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04-12-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 08-12-2003 r.

DOSTAWA :

„ Dostawa bonów do Urzędu Miejskiego”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-282-157/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 01-12-2003 r.

USŁUGA :

„Wykonanie operatów szacunkowych lokali położonych na terenie
Gminy Miasto Elbląg”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-278-154/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 28-11-2003 r

DOSTAWA :

„ Dostawa gazet i czasopism do Urzędu Miejskiego”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-278-154/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26-11-2003 r.

DOSTAWA :

„ Dostawa gazet i czasopism do Urzędu Miejskiego”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-249-142/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06-01-2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 14-01-2004 r.

DOSTAWA :

„ Nabycie zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej
w Elblągu w centralnej części miasta z przeznaczeniem na siedzibę
instytucji kultury i oświaty ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-279-155/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28-11-2003 r.
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 03-12-2003 r.
USŁUGA:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 przy ul. Kopernika 27 w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-272-151/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28-11-2003 r.
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 03-12-2003 r.
USŁUGA:

„Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej remontu obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 2 przy ulicy Polnej w Elblągu”
    Więcej...

Elbląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
82-300 Elbląg , ul. Żyrardowska 51 , lok. 2
woj. warmińsko-mazurskie
pow. m. Elbląg
tel. 055 2362081 , fax 055 2328938 , e-mail: etbs@pckoni.cdi.pl
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05-01-2004 r. ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻYŁ do : 12.01.2004 r. do godz. 9.30

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 10-02-2004 r.


ROBOTA BUDOWLANA :

" Wykonanie budynku mieszkalnego nr 6 zlokalizowanego na działce 432/25 os. Żyrardowska dla Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Elblągu wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu ."
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-277-153/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 25-11-2003 r

DOSTAWA:

„ System eliminacji kolejek do Centrum Obsługi Motoryzacji ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-271-150/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 27-11-2003 r.

DOSTAWA :

„ Dostawa regałów przesuwnych do archiwum Centrum Obsługi Motoryzacji ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-270-149/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 24-11-2003r.

USŁUGA :

„Wykonanie operatów szacunkowych przeszacowania wartości gruntów”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul. Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-243-136/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17-12-2003 r. ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻYŁ do : 05.01.2004 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 22-01-2004 r.

USŁUGA :

"Utrzymanie i pielęgnacja zieleni i zadrzewień w pasach drogowych w mieście Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-268-147/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 10.11.2003 r.

DOSTAWA :

"Dostawa sprzętu komputerowego"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-256-144/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 07.11.2003 r.

USŁUGA :

„ Przeprowadzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości
oraz wstępnych projektów podziału ”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-255-143/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 07.11.2003 r.

DOSTAWA:

"Dostawa samochodu osobowo – ciężarowego"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-245-138/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28-10-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 6-11-2003 r.

USŁUGA :

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu oraz rozbudowy obiektu - Domu dla Bezdomnych przy ul. Nowodworskiej 49 w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-240-134/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21-10-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 23-10-2003 r.

DOSTAWA:

"Dostawa samochodu osobowo – ciężarowego"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-232-133/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20-10-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 22-10-2003 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

"Wykonanie drogi wewnętrznej "Północ" pomiędzy zabudową wielorodzinną osiedla Żyrardowska w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-231-132/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09-10-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 14-10-2003 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

„Wykonanie wymiany dachu nad częścią Centrum Kultury „Promyk”
w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-228-130/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07-10-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 15-10-2003r.

DOSTAWA :

„ Dostawa i montaż urządzeń oraz uruchomienie systemu alarmowego w Centrum Pracy i Pomocy przy ul. Bema 54 w Elblągu ”
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-227-129/2003

USŁUGA :
„ Przeprowadzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości ,
wstępnego projektu podziału i wznowienie granic nieruchomości .”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08-10-2003 r.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-226-128/2003

USŁUGA :
„Wykonanie operatów szacunkowych przeszacowania wartości gruntów Skarbu Państwa ”

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08-10-2003 r.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-222-124/2003

USŁUGA:

"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych 8-12 ul. Wspólna w Elblągu"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15-10-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : 22-10-2003 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1

TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-224-126/2003
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-09-2003 r.

USŁUGA :

"Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych
zabudowanych będących własnością Gminy – Miasta Elbląg"
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-224-126/2003

USŁUGA :
"Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych
zabudowanych będących własnością Gminy – Miasta Elbląg "

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-09-2003 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PROCEDURA OTWARTEGO PRZETARGU KRAJOWEGO na realizację inwestycji Programu PHARE PL0008 , Część 2, Spójność Gospodarcza i Społeczna , Projekt nr PL0008.01.06.0062

O WARTOŚCI: pwyżej 300 000 euro

NUMER REFERENCYJNY OGŁOSZENIA: EuropeAid/115394/M/W/PL

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13-11-2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE : styczeń 2004 r.

ROBOTA BUDOWLANA:
„Budowa drogi lokalnej ul. Przymurze na Starym Mieście w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-211-121/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18-09-2003 r.

ROBOTA BUDOWLANA :

"Remont nagrobków na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Agrykola w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-196-113/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11-09-2003 r.

ROBOTA BUDOWLANA :
"Wymiana uszkodzonych dylatacji Thormajoint na przegubach przęsła zawieszonego oraz nawierzchni Elastomastic TF na chodnikach na moście w ciągu drogi nr 500 ul. Tysiąclecia w Elblągu"
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-195-112/2003

USŁUGA:
"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ulicy 12-go Lutego w Elblągu"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16-09-2003 r.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-194-111/2003

USŁUGA:
"Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych 8-12 ul. Wspólna w Elblągu"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12-09-2003 r.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-206-120/2003

DOSTAWA :
" Dostawa podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół "

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 08-09-2003 r.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-200-116/2003

USŁUGA :
"Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Elbląga"


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05-09-2003 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-198-114/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22-08-2003 r.

DOSTAWA :
"Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-193-110/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20-08-2003 r.

ROBOTA BUDOWLANA :
"Modernizacja oświetlenia ulicznego w Elblągu – zadanie nr 5"
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-189-108/2003

ROBOTA BUDOWLANA: :
"Przebudowa wewnętrznego układu zasilania w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25-08-2003 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG DWUSTOPNIOWY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-185-104/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18-08-2003 r.

ROBOTA BUDOWLANA :
"Wykonanie rozbudowy i modernizacji systemu alarmowego w Centrum Pracy i Pomocy przy ul. Bema 54 w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-187-106/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-08-2003 r.

DOSTAWA :
"Dostawa sprzętu komputerowego"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-186-105/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-08-2003 r.

DOSTAWA :
"Dostawa oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-192-109/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11-08-2003 r.

DOSTAWA :
"Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-161-89/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 18-09-2003 r. ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻYŁ do : 24.09.2003 r.

POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTO : 16-12-2003 r.

USŁUGA :

"Utrzymanie czystości w budynkach Urzędu Miejskiego w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-178-102/2003
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05-09-2003 r.
USŁUGA:
„Kredyt przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-175-99/2003
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31-07-2003 r.
ROBOTA BUDOWLANA:
"Wykonanie dróg i alejek cmentarnych dla kwatery EII – 9 na Cmentarzu Komunalnym „Dębica” w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-171-95/2003
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11-08-2003 r.
DOSTAWA:
„Dostawa przyrządu do ustawiania zbieżności kół do pracowni diagnostycznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu”
    Więcej...

Gmina-Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul. Łączności 1
TRYB: przetarg nieograniczony
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 EURO
NUMER: ZP-RZP-169-93 / 2003
TERMIN SKŁADANIA: 2003.07.24
ROBOTA BUDOWLANA:
"Remont alejek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Agrykola w Elblągu"
    Więcej...

Gmina-Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul. Łączności 1
TRYB: przetarg nieograniczony
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 EURO
NUMER: ZP-RZP-172-96 / 2003
TERMIN SKŁADANIA: 2003.07.28
ROBOTA BUDOWLANA:
"Wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci deszczowej osiedla Żyrardowska w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-174-98/2003

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29-07-2003 r.

DOSTAWA :
"Dostawa produktów rafinacji ropy naftowej do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Elblągu"
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-168-92/2003

DOSTAWA :
" Rozbudowa centrali telefonicznej"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21-07-2003 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-138-82/2003

USŁUGA :
"Dokumentacja projektowo - kosztorysowa >>Modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej dzielnicy Zatorze w Elblągu<<"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23-07-2003 r.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG DWUSTOPNIOWY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-142-83/2003

USŁUGA:
"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Strefy Aktywności w rejonie Nowej Trasy Mostowej i ulicy
Radomskiej w Elblągu"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06-08-2003 r.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG DWUSTOPNIOWY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-143-84/2003

USŁUGA:
"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej w Elblągu"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06-08-2003 r.
    Więcej...

GMINA - MIASTO ELBLĄG
82 - 300 ELBLĄG
ul. Łączności 1
TRYB : PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: powyżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-125-77/2003

ROBOTA BUDOWLANA: :
"Oświetlenie Parku im. R. Traugutta w Elblągu"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02-07-2003 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-162-90/2003

USŁUGA :
" Przeprowadzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości "

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10-07-2003 r.
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 Elbląg
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-173-97/2003
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24-07-2003 r.
USŁUGA :
„Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji przetargowej zgodnie
z zasadami PHARE 2003 SSG dla projektu pn.: „Rozwój infrastruktury lokalnej w Elblągu”
    Więcej...

Gmina – Miasto Elbląg
82-300 ELBLĄG
ul.Łączności 1
TRYB: PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI: poniżej 30 000 euro
NUMER: ZP-RZP-154-88/2003

USŁUGA:
"Wykonanie operatów szacunkowych lokali położonych na terenie
Gminy Miasto Elbląg"

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02-07-2003 r.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info