BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200131

Uchwała Nr X/217/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: w sprawie wyborów ławników Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2004 - 2007
Z dnia: 24 października 2003 r
Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
DRUK Nr 3/X

UCHWAŁA Nr X/217/2003
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie wyborów ławników Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję 2004 - 2007

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070; Nr 154, poz. 1787; z 2002 Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052) Rada Miejska w Elblągu uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na ławników Sądu Okręgowego w Elblągu na kadencję lat 2004 -2007 wybrani zostali:

1. Babraj Izabela Jadwiga
2. Brywczyński Lech Stanisław
3. Chrzanowska Irena
4. Ciosińska Katarzyna
5. Czerwiec Edward Zdzisław
6. Czerwień Wioletta Jolanta
7. Dulczewski Lech Zbigniew
8. Hochleitner Zofia
9. Komorowska Violetta Irena
10. Konieczka Jadwiga
11. Lassmann Alicja Anna
12. Leszczyński Zdzisław
13. Ławrynowicz Wojciech Mikołaj
14. Michałowski Romuald Zbigniew
15. Miłoszewski Jan Józef
16. Orzechowski Władysław Mieczysław
17. Popławska Grażyna
18. Rosik Małgorzata Ewa
19. Sałata Halina Maria
20. Serniak Urszula
21. Suszyński Edmund
22. Syguda Dorota Krystyna
23. Wenderlich Danuta
24. Witkowski Dariusz
25. Zysk Teresa

§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak
© 2003 Internet-Info