BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ilość odsłon: 52079

Ewidencja Działalności Gospodarczej
Rejestr ewidencji działalności gospodarczej zawiera informacje o wpisanych przedsiębiorcach na terenie miasta Elbląga.

Można tu uzyskać informację dotyczące zarejestrowanych przedsiębiorców oraz
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (Otwarcie działalności gospodarczej)
2. Zmianę w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji gospodarczej.
3. Decyzję o wykreśleniu z ewidencji gospodarczej. (Likwidacja działalności gospodarczej)
4. Duplikaty i kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, wcześniej wydanych dokumentów.
5. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej dla potrzeb innych instytucji.
6. Informacje o czynnościach, jakie przedsiębiorca winien dokonać po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji.
© 2003 Internet-Info