BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200126

Uchwała Nr XI/236/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu
Z dnia: 27.XI.2003
Data wejścia w życie: Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Treść dokumentu:
Druk 10/XI
Uchwała Nr.....XI/236/2003................
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia...27.XI.2003...........................

w sprawie statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu

Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach / Dz.U. z 1997r. Nr 85, poz.539, z 1998r. Nr 106 poz.668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113 poz.984 / w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z 2002r. Nr 41, poz.364, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz.1568)
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Nadaje się Bibliotece Elbląskie im. Cypriana Norwida w Elblągu statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc:
1.Uchwała nr V/104/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 1999r.w sprawie nadania statutu Bibliotece Elbląskiej
2. Uchwała nr XVI /543/2000 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 czerwca 2000r.w sprawie zmiany statutu Biblioteki Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki:

statut_blibliteki.doc  -> pobierz
Statut Biblioteki Elbląskiej Im. Cypriana Norwida
  Rozmiar: 61KB
  Data dodania: piątek, 5 grudnia 2003, godz. 14:13
  Typ MIME: application/octet-stream
 
© 2003 Internet-Info