BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady
Ilość odsłon: 200119

Uchwała Nr X/192/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
W sprawie: Wstąpienia w mandat radnego
Z dnia: 23 października 2003 r.
Data wejścia w życie: z dniem podjęcia.
Treść dokumentu:
Uchwała Nr X/192/2003 Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie wstąpienia w mandat radnego

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. Nr 159, poz. 1547 z 2003 r.) – Rada Miejska w Elblągu
uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Janusz LASSMANNA – stwierdza się wstąpienie w mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP - Lucjana FILASZKIEWICZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Janusz NOWAK
© 2003 Internet-Info