BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Załatwianie spraw
Ilość odsłon: 233079

Ewidencja Działalności Gospodarczej - PROCEDURA OTWARCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami)

Uchwała Nr XXVII/896/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (uchwała ukazała się w Dzienniku Urzędowym Nr 39 Województwa Warmińsko - Mazurskiego dnia 25 marca 2002 r. )

Pozostałe ustawy:
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami)
Przy otwarciu działalności gospodarczej należy wypełnić i złożyć:

1. druk – zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w załączniku)
2. druk – informacji o dokonanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla potrzeb Wydziału Finansowo – Budżetowego (w załączniku)
3. druk - (tylko osoby podejmujące po raz pierwszy działalność) oświadczenia o zwolnieniu od opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z tytułu podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej (w załączniku)

Przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem do ewidencji działalności gospodarczej może złożyć wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, organ ewidencyjny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła powyższy wniosek do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania, a zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.
(Odpowiednie druki wniosków i zgłoszeń dostępne w UM - przy składaniu zgłoszenia do ewidencji gospodarczej)

Opłaty jakie należy ponieść:

1. w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej przedsiębiorca zwolniony jest z opłaty 100 ,00 zł.
2. w przypadku otwarcia kolejnej działalności gospodarczej należy uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego pokój 220 w godz. 8:00 - 14:00

Czas oczekiwania na zaświadczenie:

Organ ewidencyjny wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji w terminie do 14 dni od daty złożenia zgłoszenia przez przedsiębiorcę. Zwykle zaświadczenie wydawane jest w przeciągu 2-3 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób odbioru dokumentu:

Przedsiębiorca po odbiór zaświadczenia winien stawiać się do ewidencji działalności gospodarczej osobiście z dowodem osobistym lub za pośrednictwem pełnomocnika z potwierdzonym pełnomocnictwem notarialnym i dowodem osobistym, a także w przypadku złożenia osobistego przez przedsiębiorcę zgłoszenia, organ ewidencyjny może zaświadczenie wysłać listownie pod wskazany adres.

Załączniki:

zgloszenie_oswiadczenie.doc  -> pobierz
Oświadczenia o zwolnieniu od opłaty za wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej z tytułu podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej.
  Rozmiar: 2KB
  Data dodania: piątek, 12 września 2003, godz. 13:58
  Typ MIME: text/richtext
 
zgloszenie_-_otwarcie.rtf  -> pobierz
Druk zgłoszenia o dokonanie wpisu do zasobów Ewidencji Działalności Gospodarczej
  Rozmiar: 15KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 00:45
  Typ MIME: text/richtext
 
zgloszenie_-_finansowy.doc  -> pobierz
Druk informacji o dokonanym wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  Rozmiar: 27KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 00:46
  Typ MIME: application/msword
 
© 2003 Internet-Info